Eskişehir Kırım Derneği Tarihçesi

1972 yılında Eskişehir’de soydaş topluluk olarak yaşayan Kırım Tatarlarını bir araya getiren, birlik beraberlik unsuru oluşturan bir temsil mekanizması olarak “Eskişehir Kırım Derneği” kurulur. Derneğin kuruluşunun çıkış noktası Çok zengin bir kaynağa sahip olan Türk Folklörünün bir parçası olan Kırım Folklorunu yayma ve yaşatma çabaları içinde olan Derneğimiz, Eskişehir’deki birçok okulda ve kurumda Kırım halk danslarına yönelik çalışmaların çoğalmasıyla birlikte dansların özünde bozulmaların görülmeye başlamasıdır. Derneğin amacı bu bozulmaların önüne geçmek, kendi kültürlerinin doğallığını korumak ve doğru biçimde yaymaktır. Derneğin kurucu üyeleri ise Emin Bektöre, Abdullah Dericioğlu, Sami Aytaç, Sadık Uskesici, Fahri Bektöre, Şinasi Akgün, Şevket Çağatay, Ferhat Kıncal, Abdullah Özbek, Fahri Toksavul, Kadir Göncü, Yılmaz Çınarbaş, Naci Ekem’dir. Eskişehir Kırım Türkleri Yardımlaşma Ve Gençlik Derneği olarak bizler de Kırım Türklerinin çeşitli imkansızlıklar içinde kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaşatmaya ve bu değerleri gelecek nesillere devretmeye çaba harcamaktayız